Biuro ARKON powstało w 2009 roku. Zakres działalności biura obejmuje kompleksową obsługę w zakresie projektowania i prowadzenia inwestycji. Nasze umiejętności związane z tworzeniem projektów architektonicznych i konstrukcyjnych, wynikają z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas pracy w renomowanych biurach projektowych i firmach wykonawczych.

      Oferujemy profesjonalne podejście do Klienta, kompetentne doradztwo i rzetelność wykonywanych usług projektowych.  Staramy się dostosowywać  do potrzeb naszych  Klientów  i
w pełni realizować ich oczekiwania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Nasi klienci mają zapewnioną kompleksową obsługę w zakresie projektowania, obejmującą wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, w tym:
          •    przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzgodnieniami,
          •    przygotowanie materiałów geodezyjnych (m.in. mapy do celów projektowych),
          •    zebranie i opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji (uzyskanie warunków przyłączenia mediów),
          •    opracowanie dokumentacji technicznej, wielobranżowej (projekty: architektury, konstrukcji, instalacji),
          •    opracowanie kosztorysów inwestorskich,
          •    przygotowanie wniosku o pozwolenia na budowę.

     Kompleksowość usług projektowych zapewniona jest dzięki współpracy z branżowymi pracowniami projektowymi, technologami i rzeczoznawcami.

     W ramach obsługi inwestycji nasza firma obejmuje kierownictwo budowy lub pełni nadzór autorski, inwestorski nad wykonywanymi robotami na placu budowy, a w szczególności kontroluje zgodność robót z projektem budowlanym oraz wytycznymi inwestora i projektantów, jak również zgodność wykonania z normami i normatywami technicznymi.

Zapraszamy do współpracy