Szczegółowy zakres usług:

     - projektowanie w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym: budynki mieszkalne, usługowe, przemysłowe (hale i budynki produkcyjne), oświaty, służby zdrowia, obiektów użyteczności publicznej,
     - sporządzanie projektów konstrukcji inżynierskich (ściany fundamentowe, fundamenty pod urządzenia techniczne, budowle podziemne, pomosty technologiczne, kominy,
     - sporządzanie projektów modernizacji istniejących budynków: nadbudowy, rozbudowy, zmiany użytkowania obiektów oraz ich części,
     - sporządzanie projektów adaptacji projektów typowych do warunków miejscowych,
     - sporządzanie planów zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami,
     - wykonywanie opinii, orzeczeń i ekspertyz budowlanych,
     - sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych,
     - sporządzanie wniosków o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia,
     - sporządzanie projektów termomodernizacji budynków,
     - sporządzanie projektów technologicznych zakładów usługowych w branżach: zakłady opieki zdrowotnej, indywidualna praktyka lekarska, apteki, restauracje, pizzerie, zakłady żywienia, sklepy, zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne,
     - sporządzanie audytów i świadectw energetycznych budynków,
     - sporządzanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków,
     - kompleksowa obsługa inwestycji
                    a) prowadzenie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego,
                    b) prowadzenie inwestycji w roli inwestora zastępczego,
                    c) kierownictwo budowy,